>>Temos todo o que un pode desexar,

e nada polo que preocuparnos.

E ademais somos fortes, żnon si, oso?

JANOSCH, ˇQue bonito é Panamá!